De Schatkamer is een openbare Daltonschool in Biddinghuizen. Volgens de principes van het Daltononderwijs leren leerlingen op basisschool de Schatkamer niet alleen taal, rekenen en andere vakken, maar ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen taken, zelfstandigheid en om kunnen gaan met vrijheden. Leerlingen krijgen een gefaseerde instructie. Als ze die snel begrijpen, mogen ze aan het werk. Is meer uitleg nodig, dan krijgen zij die. Voorbereiding op het voortgezet onderwijs en op het verdere leven betekent dat leerlingen zelf keuzes moeten kunnen maken en dat motivatie belangrijk is. Naast het leren omgaan met weektaken, leren de docenten op de Akkerwinde kinderen ook te accepteren dat alle kinderen verschillend zijn. Iedereen ontwikkelt zich op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo.

Door LouisWolf i.s.m. Studio Lakmoes